info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

11 december 2020

Minister maakt 7 ton vrij voor positief beoordeelde aanvragen Talent & Festivals

Minister Ingrid van Engelshoven maakte op 7 december bekend dat er eenmalig € 700.000,- extra budget beschikbaar wordt gemaakt voor onze meerjarige subsidieregeling Talent & Festivals.

Vanwege een beperkt budget, konden we niet alle instellingen die een positief advies ontvingen ook echt ondersteunen. Met dit extra budget kunnen we deze instellingen alsnog een bedrag toekennen.

Het geld komt uit het rijkscultuurbudget voor onderzoeksmoties. We werken als Fonds hard om de betrokken instellingen zorgvuldig te berichten over de precieze verdeling van het extra geld.

“Het Fonds is blij dat minister Van Engelshoven voor 2021 extra middelen beschikbaar stelt. Het budget van de regeling komt ten goede aan zeven instellingen die zich met volle overtuiging inzetten voor de nieuwe generatie makers en vijf kunstfestivals die allemaal werken vanuit een behoefte uit de samenleving. Het kabinet ondersteunt met dit budget twaalf instellingen, maar ook ruim 30.000 cultuurmakers verspreid over heel Nederland.”

Hedwig Verhoeven, directeur-bestuurder
Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie