28 oktober 2020

12 nov Debat Zet Cultuur op de agenda!

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Nu is het tijd om de kaarten op tafel te leggen: welke ambities hebben de politieke partijen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie? Valt er echt iets te kiezen op 17 maart? Daarover gaan politici van o.a. ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD en VVD met elkaar in debat in Nieuwspoort, onder leiding van Roderik van Grieken (Nederlands Debat Instituut).

De politici debatteren over 3 thema’s, met elke ronde een inleider uit de cultuursector.

Ronde 1: Diversiteit en inclusie
Iedereen heeft toegang heeft tot cultuureducatie en -participatie ongeacht (etnische) achtergrond, economische situatie, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of beperking. Wat is daarvoor nodig? Aan welke knoppen moeten we draaien? Of heeft dit geen prioriteit?
Ronde 2: Maatschappelijke opgaven
Hou kunnen cultuureducatie en -participatie bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen, zoals snelle technologische vooruitgang, energietransitie, klimaatverandering en druk op de zorg? Wat zijn daarin de politieke keuzes?
Ronde 3: Gelijke kansen 4-18 jaar
De toegang voor kinderen en jongeren tot cultuureducatie en -participatie is in Nederland nog steeds mede- afhankelijk van de gezinssituatie en het schooltype (havo/vwo vs. vmbo/mbo). Hoe kan de overheid gelijkere kansen stimuleren? En is dat wel de taak van de overheid?

Volg het debat online via www.lkca.nl/livestream (livestream beschikbaar op 12 november, 10.00u.)

Het Fonds organiseert dit debat samen met LKCA, Kunsten ’92 en de Boekmanstichting

 

Cynthia Dekker
Cynthia Dekker Communicatiemanager