nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

17 september 2020

Meerjarige regeling Samen cultuurmaken open

Op 15 september jl. is de regeling Samen cultuurmaken gestart.

Dit is  een vervolg op de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden die met meer dan 125 aanvragen in een half jaar een groot succes was. De belangrijkste doelstelling van beide regelingen is om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels (in welke vorm dan ook) weg te nemen. Het gaat om allerlei doelgroepen voor wie kunstparticipatie niet vanzelfsprekend is. Een belangrijk middel hierbij is samenwerking tussen het culturele en sociale domein.

De nieuwe, meerjarige regeling bestaat uit drie sporen:

Spoor 1: try out

Spoor 2: ontwikkeltrajecten

Spoor 3: meerjarentraject

Er kan vanaf nu aangevraagd worden, maar het betreft een regeling voor vanaf 2021. Zo ligt voor spoor 2 en 3 de deadline van de eerste termijnaanvraag op 19 januari 2021. Dan wordt het net opgehaald en alle aanvragen aan de hand van een puntentelling beoordeeld. Dit in tegenstelling tot spoor 1: aanvragen hiervoor worden na binnenkomst direct behandeld.

Deze subsdieregeling is een onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie waarin (samenwerking van) het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA samenwerken aan het wegnemen van drempels wegnemen en zo iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur.

 

Cynthia Dekker
Cynthia Dekker Communicatiemanager