6 april 2020

Jaarverslag 2019 online


Zoals ieder jaar publiceren we ons jaarverslag. Al is het dit keer in omstandigheden die zo sterk afwijken van het jaar waarover we verslag uitbrengen, dat 2019 als lang geleden voelt.

2019 was voor het Fonds een mooi en druk jaar. Naast de uitbreiding van onze opdracht maakte het Fonds een bestuurswissel door en begonnen we met de voorbereidingen op de komende beleidsperiode. Daarin groeit onze opdracht opnieuw.

Werkwijze en resultaten

We voerden in 2019 onze drie programma’s verder uit: ‘Cultuureducatie met Kwaliteit, jong geleerd’, ‘Innovatie in cultuur, maak het mee’ en ‘Cultuur maakt iedereen zichtbaar’. In het jaarverslag staat per programma welke doelen we ons in het beleidsplan 2017-2020 hebben gesteld, met welke regelingen we hieraan hebben gewerkt, en wat we van onze ambities voor de huidige beleidsperiode in 2019 hebben bereikt. Dat laatste in kwantitatieve en kwalitatieve zin.

Hoeveel projecten er in elke provincie via onze regelingen subsidie kregen, zetten we voor een handig overzicht op een landkaart. Aantallen organisaties en scholen die met onze regelingen werkten en nog veel meer andere cijfers zie je terug in de infographic over onze resultaten.

Impact

Maar de mooiste resultaten zijn voor ons alle bewijzen van de impact van onze regelingen. Zo zijn we er trots op dat uit evaluatie van onze meerjarige subsidieregeling Talent en Festivals, door bureau Cultuurslagers, bleek dat de regeling als een belangrijke factor wordt gezien in het culturele landschap, door zowel de verschillende gesubsidieerde organisaties alsook de meeste externe stakeholders, met name vanwege de aandacht voor talentontwikkeling binnen de regeling. Het onderzoek bood directe aanknopingspunten voor het vervolg van de regeling.

En ook het effect dat cultuurmaken en cultuureducatie heeft op iedereen afzonderlijk, raakt ons. We namen er voorbeelden van op in het jaarverslag. En we blijven die verhalen delen op ons online magazine en via social media (@cultuurparticipatie / @FCP_), om zoveel mogelijk mensen te inspireren. Want cultuur maakt iedereen.

Al onze jaarverslagen vind je hier.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie