20 maart 2020

Oeds Westerhof aangesteld als interim-bestuurder

 

Wegens omstandigheden heeft Hedwig Verhoeven haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd moeten neerleggen. In verband hiermee is Oeds Westerhof op interimbasis als tweede bestuurder aangetrokken en benoemd. Met hem haalt het Fonds een zeer ervaren interim-bestuurder in huis die de komende maanden het team ondersteunt bij o.a. de voorbereidingen voor de nieuwe beleidsperiode.

"Het Fonds voor Cultuurparticipatie zal in deze merkwaardige tijden alle zeilen bijzetten om de infrastructuur voor cultuureducatie en –participatie te ondersteunen. Het is mij een eer mijn kennis en ervaring daarvoor te kunnen inzetten."

Oeds
Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie