nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

31 mei 2022

1 miljoen euro steun voor uit Oekraïne gevluchte kunstenaars

Gunay Uslu, staatssectretaris Media en Cultuur  - Foto: Martijn Beekman
Gunay Uslu, staatssectretaris Media en Cultuur - Foto: Martijn Beekman

Het kabinet maakt 1 miljoen euro vrij om kunstenaars te ondersteunen die voor de Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn. Daarmee kunnen deze makers uit Oekraïne en Rusland hun culturele en creatieve beroepen tijdelijk blijven uitoefenen in Nederland. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Buitenlandse Zaken (BZ) stellen elk 500.000 euro beschikbaar.

Staatssecretaris Uslu: “Kunst en cultuur vormen een brug tussen mensen en tussen landen. In barre tijden is het van extra groot belang om die brug zoveel mogelijk intact te houden. De vrije, creatieve geesten die door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, willen we met dit geld helpen om hun belangrijke werk te blijven doen.”

Subsidieregeling in de maak

De subsidieregeling wordt op dit moment uitgewerkt door de zes Rijkscultuurfondsen: het Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds, het Mondriaan Fonds, het Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Nederlands Letterenfonds zal namens de zes fondsen als penvoerder optreden. Via hun website komt er zo snel mogelijk een aanvraagmogelijkheid.

Tijdelijke ondersteuning culturele en creatieve makers

De regeling is bedoeld voor tijdelijke ondersteuning van gevluchte culturele en creatieve makers in alle sectoren: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren en podiumkunsten. Per maker of project is maximaal 10.000 euro beschikbaar. De subsidie wordt voor de makers aangevraagd door Nederlandse culturele instellingen.

Met de subsidie kunnen makers bijvoorbeeld een residentieplaats of atelierruimte financieren of hulpmiddelen zoals apparatuur, gereedschap of materialen aanschaffen, zodat zij hun werk tijdelijk in Nederland kunnen voortzetten. Op die manier kunnen zij, zodra dat weer mogelijk is, in Oekraïne het culturele leven helpen opbouwen.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie