nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

25 mei 2022

135 miljoen extra voor herstel culturele sector

Deze week presenteerde staatssecretaris Gunay Uslu haar herstelplan voor de culturele sector. Herstel, vernieuwing en groei staan centraal. Dit jaar gaat het structureel om € 135 miljoen en daarna loopt het op naar € 170 miljoen extra per jaar voor cultuur.

De toekomst van het culturele en creatieve veld heeft door de coronacrisis onder grote druk gestaan en staat nog steeds voor grote uitdagingen. Dit geldt zeker ook voor cultuureducatie en –participatie.

De extra middelen voor cultuur zijn een belangrijke steun in de rug, zo laat de staatssecretaris weten in een brief aan de Tweede Kamer.

“Wij zijn verheugd met het bericht van staatssecretaris Uslu dat er extra steun voor de sector, met name voor jongeren, en voor o.a. onze regeling Samen Cultuurmaken komt. Wij kijken ernaar uit om dit in samenwerking met onze partners en het ministerie van OCW snel verder vorm te geven in het kader van herstel.”

Hedwig Verhoeven, directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie

Nancy Scheeve
Nancy Scheeve Communicatieadviseur